Programul Operational Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Judetul Maramures Instrumente Structurale
Defileul Lapuşului
Date geologice
Info meteo
vineri, 28 februarie 2020
Maxima: 5°C
Minima: -2°C
Curs valutar
EUR = 4,81 USD = 4,36
Acces Rapid

Date geologice

Cheile Babei străbat roci ale Seriei calcaroase (Eocen mediu-superior), în care Kalmar I, Angelescu I, Angelescu D (1977) separă mai multe orizonturi pe baza lucrărilor de cercetare geologică executate pentru calculul rezervelor de calcare. Prezentarea următoare ţine seama de orizontalizările făcute de autori, dar cu actualizări care au necesitat unele modificări, atât de vărstă, cât şi de grupare (în special la Orizontul stratelor de Cuciulat).

EOCEN

Orizontul biocalcarenitelor inferioare este situat în baza succesiunii, fiind constituit din calcare nodulare cu taluri de alge şi mulaje de Campanile giganteum, Cepatia cepacea, Gryphaea rarilamellata. Urmează un nivel de biocalcarenite cu sfărâmături de echinide (Echinolampas kleini, Schizaster archiaci, la partea superioară fiind un banc decimetric cu Laganum transilvanicum şi cochilii de Vulsella legumen. Orizontul are o grosime de cca 60 m şi nivelele menţionate sunt despărţite de intercalaţii subţiri argiloase-grezoasae.

Orizontul cărbunos-foios –este un orizont reper pentru întreaga zonă, deşi are grosime redusă (0,3-2,7 m). Este constituit din calcare, marne şi gresii cu material cărbunos, cu sfărâmături de moluşte, echinoderme şi impresiuni de alge.

Orizontul biocalcarenitelor superioare –are o grosime de 18-27 m, fiind constituit din biocalcarenite cu foraminifere, coralieri şi nummuliţi de talie mică.

Orizontul (discontinuu) al calcarelor cu Nummulites fabianii –are o grosime de 2-10 m, avănd vârsta Priabonian superior.

Orizontul biocalcarenitelor cu briozoare –are o grosime de 0,35-10 m.

OLIGOCEN

Orizontul stratelor de Cuciulat –înglobează mai vechile strate de Curtuiuş şi de Ciocmani. În bază apare de un nivel de biocalcarenite intens recristalizate, cu moluşte şi lentile coraligene, calcare şi gresii cu ostrei, pectinide, cardiacee, turitele şi ceriţi, un adevărat lumaşel, cu o grosime de 3,5-16 m. (echivalentul stratelor de Curtuiuş). Urmează un nivel de gresii de 4-9 m şi un nivel superior marnos (larg dezvoltat pe platoul din versantul drept al cheilor).

Stratele de Bizuşa –au o grosime de 8-10 m şi sunt reprezentate de marnocalcare slab bituminoase, cu solzi de peşti, dezvoltate în versantul stâng al cheilor.

Tectonica barei calcaroase Glod-Cheile Babei este cert anticlinală (în chei se observă clar înclinarea stratelor spre sud în partea sudică şi spre nord în cea nordică), flancurile fiind însă afectate de fracturi cu amplitudine redusă (cca 20 m), care au făcut ca autorii menţionaţi să le considere un horst datorat mişcărilor tectonice în plan vertical a unui bloc din fundamentul cristalin rigid de pe rama depresiunii Transilvaniei.

DATE GENERALE OBIECTIVE PARTENERI ŞI PĂRŢI IMPLICATE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE PLIANTE ŞI BROȘURI

© 2012-2020 TURISM DEFILEUL LAPUȘULUI. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.
Este interzisă multiplicarea acestora fără acordul scris al Consiliului Județean Maramureș.
Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi, lucrări de specialitate este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

396440 de vizitatori in total
www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

NOTA: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro